De vorm van vitamine D

vorm

Dat vitamine D belangrijk is bewijzen de vele onderzoeken onderzoeken naar de voordelen van de vitamine wel. Wel is het enorm belangrijk om niet te veel of te weinig van de vitamine binnen te krijgen. Er kunnen dan namelijk veel vervelende symptomen optreden. Ook kunnen verschillende aandoeningen en ziekten ervoor zorgen dat je niet genoeg vitamine D binnen krijgt. Als je meer hierover wilt weten, dan is het belangrijk om te weten dat er twee verschillende vormen vitamine D bestaan. Een zogenaamde werkzame vorm en niet-werkzame vorm.


De werkzame vorm

In het lichaam wordt de vitamine omgezet in de actieve vorm: 25-hydroxyvitamine D (een niet-werkzame vorm) en 1,25 dihydroxyvitamine D (de werkzame vorm). De laatstgenoemde vorm, de werkzame vorm,  heeft een hormonale werking. Een tekort aan deze laatstgenoemde kan duiden op een nierziekte. Een overschot aan de vitamine kan komen door een te hoge productie van bijschildklierhormonen of door ziekten zoals sarcoïdose (een ziekte waarbij veel verschillende organen ontstoken kunnen zijn) of een lymfeliergezwel.

De niet-werkzame vorm

Een tekort aan de niet-werkzame vorm duidt op een vitamine D tekort door te weinig zonlicht, onvoldoende opname uit de voeding of slechte opname uit de darmen. Slechte opname uit de darmen zie je bijvoorbeeld bij personen met een taaislijmziekte en de ziekte van Crohn.

Een overschot aan de niet-werkzame vorm betekent dat iemand te veel vitamine D binnen krijgt. Dat komt vaak door het te veel innemen van vitaminepillen of supplementen. Is dit bij jou het geval? Denk dan ook eens aan het nemen van een multi-vitamine. Als de multivitamine ook vitamine D bevat krijg je meestal minder binnen dan via een supplement wat alleen vitamine D bevat.


PTH

De omzetting van de niet-werkzame stof naar de werkzame stof wordt geregeld door PTH. PTH is de afkorting van parathyreoïd hormoon (parathormoon). Dit wordt geproduceerd door de bijschildklier. Dit hormoon stimuleert de nieren, de darmen en de beenderen om de calciumspiegel van het bloed te verhogen, wanneer deze te laag dreigt te worden. Ook activeert PTH vitamine D in de nieren. Deze hormonen PTH, actief vitamine D3 en calcitonine regelen de calciumspiegel in het bloed. Ze zorgen ervoor dat die calciumspiegel niet te hoog en te laag wordt.